Slik blir du støttemedlem i Kvæfjordløyper

  • Laget har satt opp to postkasser ved løypetraseen, en ved løypa ca. 1 km fra Kvæfjordeidet og en annen ca. 1 km fra Skytterbanen. Her kan folk frivillig registrere seg som støttemedlem og med ønsket støttebeløp. Dette blir senere registrert i en database og faktura blir sendt til den enkelte. Støttebeløpet  velger du selv, men det mest vanlige er kr 200  pr. år for enkeltpersoner og kr 300 for familier/grupper. Du kan også bruke skjemaet nedenfor for å registrere deg som støttemedlem. Faktura blir senere sendt til deg (feb/mars). Hvis du ønsker å støtte oss med et engangsbeløp (eller hvis du har mistet fakturaen) kan du bruke konto nr: 4780 5321128

 Støttemedlem – skjema for registrering