Informasjon om oss

Kvæfjordløyper ble etablert i 1987 med formål å videreutvikle eksisterende og opparbeide nye skiløyper i Kvæfjordmarka, samt anskaffe maskin til å preparere disse traséene.

Vi er organisert som et idrettslag der alt arbeid er frivillig fra ende til annen. Kjøring av maskinen, vedlikehold og utvikling av løypenettet som grøfting, bygging av bruer/klopper, kvisting og hogst, utvidelser, kontakt/avtale med grunneiere, administrasjon osv. Vi har satt opp anvisningsskilt, snø- og temperaturmålere, egen værstasjon hvis data overføres til vår hjemmeside. Hjemmesiden og Facebook oppdaterer vi daglig om føret , smøretips, online-oppdatering når tid preparert, samt annen relevant informasjon.

Etter mange års arbeid med løypenettet kan vi tilby et 34 km langt løypenett med flotte 6 – 10 m brede løyper med to spor pluss skøytefelt ved siden av. Sletting av underlaget og det forhold at mesteparten av løypene ligger over 200 m i snørikt område, gjør at vi har en lang sesong med stabile forhold – fra oktober/november til mai. Vår suksessfaktor er alltid å sørge for gode løyper – hverdager som helg.

Vi opplever å ha svært god «standing» i markedet, noe som bekreftes av utallige innslag i lokalavisene, så vel redaksjonelt som fra leserne. Likeså positive tilbakemeldinger på nettsidene våre og, ikke minst på innbetalingene fra brukerne. Vi har dessuten mottatt:

  • Kulturprisen fra Kvæfjord kommune i 2003
  • Frivillighetsprisen fra Kvæfjord kommune i 2008
  • Troms Fylkes kandidat til landets frivillighetspris i 2009 (rakk ikke opp i landssammenheng)
  • Troms Fylkes pris til fremme av folkehelsen i 2011 (utdelt av fylkesmannen)
  • Nominert til frivillighetsprisen i Harstad i 2021
  • «Seire ved å dele prisen 2024» fra Faktor

Vår finansiering er et spleiselag mellom Kvæfjord og Harstad kommuner, næringslivet i Sør-Troms og vel 600 av våre brukere som frivillig har notert seg opp i våre postkasser og på hjemmesiden. Fylkeskommunen har også støttet oss i flere utbedringsprosjekter.

For noen år siden tok vi initiativ overfor myndighetene, dvs først og fremst Kvæfjord kommune, men også overfor Statens Vegvesen, for å få parkeringsplassen på Kvæfjordeidet flyttet til riktig side av riksveien der løypenettet starter.

Etter en lang prosess kan vi i dag glede oss over stor og flott parkeringsplass finansiert av Kvæfjord og Harstad kommuner samt Troms Fylkeskommune med en mill kr hver, til sammen 3mill kr. Parkeringsplassen skal ha plass til ca 240 biler.

Vi blir omtalt som det største og mest populære utfartssted i Hålogalandområdet om vinteren.  Vårt løypenett ligger hele veien solvendt, fra 170 til 400 m over havet i slakt stigende, lett og variert terreng med mange lune rasteplasser.

I tillegg til den jevne turgåer benyttes vårt løypenett av skoleklasser, barnehager, psykisk utviklingshemmede, mental helse, turgåere og aktive skiløpere fra Lofoten, Vesterålen og Ofoten som trener hos oss. Dette som følge av lang og stabil sesong. Henimot 70 % av brukerne kommer fra Harstad.   Vi opplever at tilreisende skilag kan ta en hel helg i Harstad der de handler, besøker Grottebadet og naturligvis vårt løypenett.

Vårt helsebringende arbeid har vi altså fått dokumentert med priser og svært positive tilbakemeldinger og vi velger å tro at vi også er med på å øke attraksjonen for Harstad og Kvæfjord ved å legge forholdene godt til rette for trim og utfoldelse i den flotte Kvæfjordmarka med stabile og gode spor gjennom hele sesongen.