Kvæfjordløyper fikk frivillighetsprisen for 2008

 • Representanter for Kvæfjordlyper:
  Sittende (fra venstre): Jakob Vaskinn, Torbjørn Mathisen,
  Hedly Larsen og Arnulf Meyer Stående (fra venstre): Roar Røkenes, Are Stenkjær, Svein Torgersen og Johan Fagerli (Olav Myhr var ikke til stede da bildet ble tatt)

  frprisen11
 • Leder for Kvæfjordløyper Roar Røkenes (til høyre) mottar
  prisen av styreleder for frivillighetssentralen Asbjørn Hessen

  frprisen31
 • Diplomet – laget av Anne Semb

  frprisen21

Under en tilstelning på BOAS 11.03.09 fikk Kvæfjordløyper tildelt Frivillighetsprisen for 2008. Styreleder i Frivillighetssentralen Asbjørn Hessen holdt en flott tale og overrakte prisen – han pekte på hvor viktig lagets frivillige innsats er for folk i Kvæfjord og Harstad området. Han la spesielt vekt på den helsemessige effekten denne type tilrettelegging har. Leder i Kvæfjordløyper Roar Røkenes mottok prisen og takket på vegne av laget. Ordfører Lillian Hessen uttrykte også stor takk til laget og pekte blant annet på at lagets innsats har stor betydning for Kvæfjord kommune. Prisen var et flott diplom laget av Anne Semb.