Kvæfjordløyper BA Troms fylkets kandidat til
frivillighetsprisen for 2009

Kvæfjordløyper BA fikk i dag 22.12.09 tilsendt et flott utmerkelse samt et brev fra Troms fylke hvor det meddeles at vi i år har vært Troms fylke sin kandidat til Frivillighetsprisen 2009. Vi nådde ikke helt øverst i nomineringen på landsbasis, men vi fikk likevel et flott bilde fra Frivillighet Norge som oppmerksomhet i forbindelse med Frivillighetsprisen 2009.

På bilde er det påført følgende tekst:
» Det er ikke skyhøy lønn som bestemmer betydningen av et arbeide. Det er ingen timeliste som kan forklare hvor mye du har gitt av deg selv. Den største jobben er nettopp den som ingen kan sette en prislapp på. Den viktigste tiden du gir, er den du aldri målte.»

Kvæfjordløyper BA
Troms fylkets kanidat til Frivillighetsprisen 2009
Underskrevet av Svein Mollekleiv, Frivillighet Norge

Kvæfjordløyper takker Kvæfjord Frivillighetssentral som forslo oss og vi takker kulturetaten i Troms fylke som valgt oss som fylkets kandidat.