Journalist Ola Bruun skriver følgende i Harstad Tidende fredag
05.12.03 om utdelinga av kulturprisen og miljøprisen for 2003:

Løypenett og gammel skole  PRISET

I går kveld delte Kvæfjord kommune ut sin årlige kulturpris og miljøpris.
Kulturprisen gikk til AL Kvæfjordløyper og miljøprisen til familien Helle
Ramstad/Ola Bremnes.

Utdelingen fant sted ved en tilstelning på rådhuset på Borkenes der blant
annet Kvæfjord Mannskor sto for kunstnerisk innslag. Kvæfjord kommunes
ordfører, Lillian Hessen, berømmet prisvinnerne for flott arbeid og stimulerende innsats til beste for kommunen.

Populært
– AL Kvæfjordløyper ble altså tildelt årets kulturpris, et populært valg.
-Andelslaget gir et sports- og fritidstilbud som det står all respekt av og som mange, både innen og
utenfor kommunen gleder seg stort over hvert år. Familien Ramstad/Bremnes får miljøprisen for å ha tatt vare på den
gamle skolen i Molvika og flyttet den til Bremnes for aktiv bruk, sa Hessen blant annet ved tildelingen.

Penger, diplom og blomster
Ordføreren referte fra statuttene for både kultur- og miljøpris og begrunnet valget som er gjort.
Hun overrakte diplom, gavesjekker på henholdsvis 8.000 kroner (kultur) og 4.000 kroner (miljø), samt blomster.
Hessen uttrykte håpet om at prisvinnerne fortsatt ville stå på i arbeidet mot en enda bedre kommune å bo i.

Folk ut i marka
Roar Røkenes takket på vegne av AL Kvæfjordløyper.
– Dette er rett og slett fantastisk og beskjeden kom som lyn fra klar himmel. Vi synes det er en stor inspirasjon
for videre jobbing, til glede for veldig mange og ikke minst fordi vi ønsker at folk flest skal holde seg i god form,
sier Roar Røkenes som tok imot prisen på andelslagets vegne. Røkenes berømmet de mange som gjennom årene
har beredt grunnen for dagens situasjon, fra de som for mange år siden startet med scooterløyper til man nå har en
million-maskin til å foreta prepareringen.- Vi setter stor pris på enkeltmenneskers innsats, blant annet som bidragsytere
og gjennom reklame. Kommunen vår har støttet oss i vårt arbeid. Å bli tildelt Kvæfjord kommunes kulturpris får oss til
å føle oss anerkjent, sier Roar Røkenes.

Reddet klenodium
Helle Ramstad/Ola Bremnes var begeistret for årets miljøpris.
– Det er godt å føle at det man gjør blir verdsatt. Kommunen er flink til å følge opp når folk gjør noe, sier de, og Ola Bremnes legger til:
Noen syntes det var sprøtt å ta vare på den gamle skolestua. Den kunne man vel heller sette fyr på, sa noen. Men etter en anbudsrunde,
hvor vi var så heldige å få tilslaget, ble det klart at skolen skulle flyttes. Mange hender hjalp oss med det og var god støtte på flere måter.
Spesielt er det at både min far og bestefar har gått på denne skolen, og jeg har også nær nabo som har vært elev der, sier Ola Bremnes.

– Nå er den skrive- og komponisthule?
– Det sittter masse sang igjen i disse veggene. Mye bra stoff er produsert her, blant deler av cd-en «Soløye». Og det skal nok bli mer.
Lokalet er restaurert og brukes allsidig; også til utstillinger, bursdager og besøk av skoleklasser, sier Helle Ramstad og Ola Bremnes.

 FAKTA:

Kvæfjord kommunes kulturpris:
1971: Størker Iver Størkersen
1972: Harry Arnesen
1973: Ingar Arnesen
1974: John Fagerli
1975: Morten Bartnes
1976: (ingen utdeling)
1977: Berta Nesje
1978: Åge Hagen
1979: Mildrid Fagerli
1980: Arnulf Meyer
1981; (ingen utdeling)
1982: Torleif Berg og Arild Eriksen
1983: Jakob Vaskinn
1984: Bjørg Vaskinn
1985: Liss Paulsen
1986: Willy Johansen
1987: Eva Olsen
1988: Egil Fjelldal
1989; Kåre Hagen
1990: Unni Chruickshank
1991: Arne Sjonsti
1992: Rudolf Bendiksen
1993: Arne Aronsen
1994: Eva Gregusson
1995: Liv Vikeland
1996: Arne -Johan Johansen og Gerd Salen Olsen
1997: Per Størkersen
1998: Rolf Solvang
1999: Ola Bremnes og Synnøve Olsen/Doris Markussen (i fellesskap)
2000: Kvæfjord Mannskor
2001: Kvæfjord Historielag
2002: (ingen utdeling)
2003: AL Kvæfjordløyper

Kvæfjord kommunes miljøpris:
1988: Leif Johan Johansen
1999: (ingen utdeling)
2000: Else Marie Husby og Tormod Johansen
2001: Tore Wikeland/Mari Wikeland/Knut Erik Høiby (i fellesskap)
2002: (ingen utdeling)
2003: Familien Helle Ramstad/Ola Bremnes (i fellesskap)
POPULÆRT VALG: Kvæfjord kommunes kulturpris gikk til AL Kvæfjordløyper v/
Roar Røkenes, og miljøprisen til familien Helle Ramstad/Ola Bremnes.
Ordfører Lillian Hessen gratulerer.

Foto: Ola Bruun

_____________________________

Journalist Ola Bruun
Panoramaredaksjonen

Telefon: 77018032/priv. 77063975
E-post: obr@harstad-tidende.no