traserydding4 e14203208799711

Rydding av løypetraseen

Naturbrukelever fra Rå vgs rydder løypetraséen mot Kvæfjordeidet

Knyttet til opplæring innenfor temaet skogbruk har elever og lærere fra programområde naturbruk de siste dagene vært i aktivitet i Kvæfjordmarka. De ryddet og utvidet ca 2-300 m av løypetrasèen mot Kvæfjordeidet – nærmere bestemt fra løypekrysset ved Lysvannet og retning Lysløypa. På vegne av alle skiglade i området takker vi dem for meget godt utført arbeid.
traserydding4 traserydding3 traserydding2 traserydding1