IMAG0185 e14203179499231

Tidtakerbu til skigruppa

Skigruppa har fått ny tidtakerbu
For om lag et år siden kjøpte Kvæfjord IL – skigruppa ei tømmerhytte hos Per Strand i  Harstad til en meget hyggelig pris. Hytte skal brukes til tidtakerbu i forbindelse med Kvæfjordrennet, Kvæfjordmarka rundt og andre arrangementer. Diverse praktiske utfordringer har forsinket flytteprosessen, men i dag er hytta på plass ved Skytterhuset. Kurt Simonsen transport med Walter og Frode sto for sikker og fagmessig transport fra Harstad til Skytterbanen  og da godt assistert av følgebiler fra Kvæfjord kommune, Harstad kommune samt Politiet.  Jan Meyer har gjort en meget god jobb for skigruppa og han har stått for mesteparten av organiseringen i forbindelse med kjøp og frakt av hytta.  Skigruppa takker ellers Mathis Sopfi som har gitt et betydelig økonomisk bidrag.
Mobilfoto: Tor Hovde
IMAG0185 IMAG0184 IMAG0183 IMAG0181 IMAG0180 IMAG0179 IMAG0178