bru3 e14203720945931

Vi bygger ny bru over Vikelandselva og drenerer

Den gamle brua måtte gi tapt for vårflommen –Harry Albrigtsen opparbeider og legger fundament med gravemaskin.  Johan Fagerli, Geir Hagen og Hedly Larsen legger bjelkelag og er kompetente brubyggere.
bru4 bru3 bru2 bru1 drenering2 drenering1