boring e14203699666301

Vi jobber med nytraseen mot Kvæfjordeidet

Vi jobber med nytraseen mot Kvæfjordeidet

Det bores, lades og sprenges i fjell og stein. En siste finpuss før vinteren i nytraseen ved parkeringsplassen på Kvæfjordeidet. Bjørn Welde, Hedly Larsen og Geir Hagen står for grunnarbeidet og innleid skytebas sørger for smellet. Nå mangler vi ikke mer enn snø 🙂