parkering

Påskeparkering på Kvæfjordeidet

Dette skriver Kvæfjord kommune om påskeparkering på Kvæfjordeidet:
«I tillegg til å være på rett side av fylkesveien, tredoblet den nye parkeringsplassen på Kvæfjordeidet fra 2011 tallet på parkeringsplasser sett mot den gamle parkeringsplassen. God utnyttelse av plassene krever imidlertid at de skilystne tar hensyn til hverandre og har øye for å bidra til plass til flest mulig. Flere har gitt uttrykk for at her fortsatt er et forbedringspotensiale. 

Dersom du er i tvil om hvordan dette bør gjøres, ta en kikk på skissen som viser parkeringsplassen med gjennomkjøringsveier og til sammen FIRE RADER for parkering av biler. På store utfartsdager er disse plassene ikke dimensjonert for bobiler eller biler med tilhenger. 

Som bidrag til god og trygg bruk parkeringplassene, tips gjerne andre som skal ut i Kvæfjordmarka om denne artikkelen. «